KRĘGI jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi.

10.02.2018, sobota, godz. 10.00-15.00

Dla nauczycieli klas I-III i starszych grup przedszkolnych

Warsztat kierowany jest do osób pracujących z dziećmi ze szkół podstawowych i najstarszych grup przedszkolnych.

W czasie warsztatu:

  • poznacie najważniejsze zasady i sposoby działania kręgów jako formy rozwiązywania konfliktu
  • przećwiczycie prowadzenie kręgów z dziećmi

 

Kręgi wspierają rozwiązywanie konfliktów – są formą sprawiedliwości naprawczej. Przy stosowaniu kręgów nie szukamy winnego tylko rozwiązania i tego aby odbudować relacje.

Kręgi polegają na słuchaniu i odzwierciedlaniu, dające wszystkim uczestnikom możliwość wypowiedzenia się i bycia usłyszanym z tym co dla nich jest ważne w danej sprawie.

Pomagają odkryć leżące u podstaw konfliktu potrzeby/problemy, które ten konflikt zapoczątkowały.

Wspierają znajdowanie rozwiązań, które pomagają w zaspokojeniu ich potrzeb i umocnienia danej społeczności.

Bazują na Kręgach naprawczych Dominika Bartera, ale są ich uproszczoną i skróconą wersją.

Korzystać też będziemy z Porozumienia bez Przemocy.

Warsztat odbędzie się jeśli zbierze się grupa przynajmniej 6 osób.

Cena:

od 90 do 200 zł od osoby – w zależności od możliwości finansowych.

Miejsce:

W zależności do wielkości grupy warsztaty albo odbędą się w centrum Warszawy na ul. Krochmalnej,

albo w Wolnej Szkole Harmonia na Kleczewskiej.

Zapisy:

uwaga – brak miejsc zapisy tylko na listę rezerwową

magda@wyspa-zmian.pl lub przez formularz na górze strony.

Miejsc dostępnych: 0
polecane warsztaty:

17.03.2018, godz. 10.00-18.00, Warszawa

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy.

12.02.2018-21.05.2018 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.