Warsztaty dla nauczycieli w szkołach/przedszkolach

 Wprowadzenie do NVC

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy – zwanego Językiem Serca. Warsztat relizowany jest w formie 1 lub 2 dniowej.

Pobierz informację w PDF  Wprowadzenie NVC – dla szkół

Kontakt:

magda@wyspa-zmian.pl

Porozumienie bez Przemocy w szkole i przedszkolu – cykl warsztatów

Czas: 1 spotkanie 6 godzinne i 8 spotkań 3 godzinnych

Warsztaty poświęcone są pokazaniu podejścia Porozumienia bez Przemocy i tego jak można używać tej metody w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Pobierz informację w PDF Porozumienie bez Przemocy w szkole i przedszkolu – cykl spotkań

 

Inne warsztaty na zamówienie:

Warsztaty  jednodniowe lub dwudniowe. Przygotowane na zamówienie danej placówki.

Przykładowe tematy warsztatów:

- Rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów

- Jak przygotować się do rozmowy i jak rozmawiać z rodzicami naszych podopiecznych?

- Jak sobie radzić z powracającymi trudnymi zachowaniami dzieci?

- Jak motywować bez używania kar i nagród?

- Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

- Reagowanie na odmowę dziecka.

 

polecane warsztaty:

18.04.2020, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

02.03.2020 – 15.06.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.