Otwarte warsztaty dla nauczycieli

Prowadzimy otwarte warsztaty dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W tej chwili dostępne są następujące warsztaty:

Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą

26.09.2016 – 23.01.2017, poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Warsztat organizowany we współpracy z Fundacją Świadomego Rozwoju.

Więcej >

Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą grupa zaawansowana

17.10.2016 – 12.06.2017 , poniedziałki, godz. 18.00-21.00

Warsztaty kierowane do osób, które ukończyły kurs Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje w zakresie stosowania Porozumienia bez Przemocy w swojej pracy zawodowej.

Warsztat organizowany we współpracy z Fundacją Świadomego Rozwoju.

Więcej »

polecane warsztaty:

17.03.2018, godz. 10.00-18.00, Warszawa

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy.

18.09.2017-08.01.2018 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.