Rekomendacja – Kobiece Darcie Pierza

Spotkania „Kobiece darcie pierza” umożliwiły mi przyjrzenie się swoim relacjom z innymi kobietami, blokadom ale także innym zasobom wewnętrznym, które w sobie odnalazłam tj. otwartości, ciepła, empatii etc.

Były inspiracją w radzeniu sobie ze zmianą chodzenia utartymi  ścieżkami, w przełamywaniu schematów i nawyków myślowych, nauką w aktywnym słuchaniu rozmówców.

Uzmysłowiły mi również jak pomocnym w relacjach może być  tzw. Porozumienie bez Przemocy, na którego filozofii były oparte spotkania KDP.

Za te wszystkie cenne i ważne chwile dziękuję Anecie i  Magdzie, które prowadziły zajęcia.

 

Monika G.

polecane warsztaty:

17.03.2018, godz. 10.00-18.00, Warszawa

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy.

18.09.2017-08.01.2018 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.