Rekomendacja – Kobiece Darcie Pierza

Spotkania „Kobiece darcie pierza” umożliwiły mi przyjrzenie się swoim relacjom z innymi kobietami, blokadom ale także innym zasobom wewnętrznym, które w sobie odnalazłam tj. otwartości, ciepła, empatii etc.

Były inspiracją w radzeniu sobie ze zmianą chodzenia utartymi  ścieżkami, w przełamywaniu schematów i nawyków myślowych, nauką w aktywnym słuchaniu rozmówców.

Uzmysłowiły mi również jak pomocnym w relacjach może być  tzw. Porozumienie bez Przemocy, na którego filozofii były oparte spotkania KDP.

Za te wszystkie cenne i ważne chwile dziękuję Anecie i  Magdzie, które prowadziły zajęcia.

 

Monika G.

polecane warsztaty:

21.09.2019, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

23.09.2019 – 13.01.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.