Zespół

Magdalena WegnerMagdalena Wegner

Właścicielka Wyspy Zmian, trenerka, mediatorka, konsultantka. Prowadzi warsztaty związane z rozwojem osobistym, zajmuje się coachingiem konfliktu i mediacjami, prowadzi grupy wsparcia i grupy praktykujące NVC. W swojej pracy opiera się przede wszystkim na Porozumieniu bez Przemocy  jest certyfikowaną trenerką CNVC.
więcej » 

Kasia nojszewska2Katarzyna Nojszewska

Psycholog na co dzień pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i konsultacjami z rodzicami dzieci w wieku 2 – 7  lat, podczas których analizuje trudności rozwojowe i emocjonalne dzieci. Znajduje różne  sposoby ich wsparcia w funkcjonowaniu w domu i przedszkolu a także wspiera rodziców  podczas pojawiających się problemów związanych z trudną rolą rodzica.
abaginskalAleksandra Bagińska

Z wykształcenia psycholog. Na co dzień propaguje metodę Porozumienia bez Przemocy. Jest akredytowanym facylitatorem programu Esencje Kobiecości i Męskości. W 2009 roku stworzyła i od tego czasu opiekuje się stroną www.nvc.info.pl . Pracowała jako terapeuta w szkole oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w świetlicy dla dzieci i młodzieży. Jest zaangażowana w praktykę i propagowanie metody Kręgów Naprawczych.Agnieszka Rzewuska Paca
  Agnieszka Rzewuska-Paca

Psycholog, coach i trenerka rozwoju osobistego, z ośmioletnim doświadczeniem pracy w korporacji, w obszarach zarządzania projektami, marketingu i HR.

Rozwojem osobistym zajmuje się od 10 lat, w tym jako trenerka od 2008r, prowadząc warsztaty z zakresu empatycznej komunikacji. Szczególnie dużo radości sprawia jej prowadzenie zajęć dla rodziców. Jest zarejestrowaną kandydatką w procesie certyfikacji na trenera PBP.

 

 

polecane warsztaty:

18.04.2020, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

02.03.2020 – 15.06.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.