Partnerzy i przyjaciele

Fundacja Świadomego Rozwoju – Aleksandra Bagińska, fundacja zajmuje się propagowaniem NVC w Polsce przede wszystkim w szkołach i przedszkolach.

www.nvc.info.pl – strona  z aktualnymi informacjami o warsztatach NVC w Polsce

PerZoo – warsztaty przyrodnicze i ekologiczne dla dzieci

Akademia Rosenberga – Szkoła Podstawowa Łoziska pod Warszawą

Pluszowy Miś – przedszkola Nowa Iwiczna pod Warszawą

polecane warsztaty:

17.03.2018, godz. 10.00-18.00, Warszawa

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy.

12.02.2018-21.05.2018 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.