Dowiedz się więcej

Czym jest NVC (Nonviolent Communication) – Porozumienie bez Przemocy ?

Twórca metody Marshall Rosenberg pisze o tym tak:

„Fundamentem Prozumienia bez Przemocy (PBP) są pewne umiejętności posługiwania się mową i innymi narzędziami porozumienia, pomagające nam nawet w niesprzyjających okolicznościowościach zachować człowieczeństwo. Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszystkie jej składniki znane są od stuleci.

PBP pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Nasze słowa nie są już odtąd efektem nawykowych, automatycznych reakcji, lecz tworzą świadomą odpowiedź, której mocną podstawą jest uświadamianie sobie własnych spostrzeżeń, uczuć i pragnień.

Dzięki PBP wyrażamy siebie szczerze i jasno, zarazem z szacunkiem i empatią poświęcając uwagę innym ludziom. Odtąd w ka¿dej wymianie zdań potrafimy usłyszeć własne głębokie potrzeby i oczekiwania, a tak¿e cudze.

PBP uczy nas dokonywania precyzyjnych spostrzeżeń i pozwala precyzyjnie określać zachowania i sytuacje, które wywierają na nas taki czy inny wpływ.Uczymy się wyraźnie dostrzegać i uzewnętrzniać własne potrzeby i oczekiwania w ka¿dej konkretnej sytuacji. Technicznie jest to proste, ale bardzo wiele zmienia.W miarę jak dzięki PBP pozbywamy się starych nawyków, które w zetknięciu z krytyczną oceną dotychczas kazały nam się bronić, wycofywać lub atakować; zaczynamy widzieć w nowym świetle zarówno samych siebie, jak i innych ludzi,a także nasze intencje i wzajemne związki. Opór, postawa obronna i gwałtowne reakcje pojawiają się coraz rzadziej. Kiedy skupiamy się na jasnym wyrażaniu spostrzeżeń, odczuć i potrzeb, zamiast na stawianiu diagnoz i osądzaniu,odkrywamy głębię własnego współczucia. Ponieważ z punktu widzenia PBP ogromnie ważne jest słuchanie – zarówno samego siebie, jak i innych – z czasem budzi się szacunek, uwaga i empatia, a tak¿e wzajemna chęć dawania z serca.”

Cytat pochodzi z książki Marshala Rosenberga “Porozumienie bez Przemocy. O języku serca”, Wydawnictwo Czarna Owca, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2010 str.17 i 18

Zobacz też:

polecane warsztaty:

21.09.2019, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

23.09.2019 – 13.01.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.