Warsztaty

KRĘGI jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi.

22.09.2018, sobota, godz. 10.00-15.00

Dla nauczycieli klas I-III i starszych grup przedszkolnych i dla innych osób zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów między dziećmi.


Bliżej siebie bliżej innych – wprowadzanie do NVC

29.09.2018, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą

01.10.2018 – 21.01.2019 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą grupa zaawansowana

20.02.2018 – 08.06.2018 , wtorki, godz. 18.00-21.00


 

Archiwum warsztatów

polecane warsztaty:

29.09.2018, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

01.10.2018 – 21.01.2019 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.