Warsztaty

NVC – kolejne kroki

20.10.2019 – 8.02.2020

Cykl pięciu jednodniowych warsztatów dla osób znających NVC


KRĘGI jako forma rozwiązywania konfliktów między dziećmi.

7.12.2019, sobota, godz. 10.00-15.00

Dla nauczycieli klas I-III i starszych grup przedszkolnych i dla innych osób zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów między dziećmi.


Bliżej siebie bliżej innych – wprowadzanie do NVC

30.11.2019, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą edycja XVIII

23.09.2019 – 13.01.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą grupa zaawansowana

20.02.2018 – 08.06.2018 , wtorki, godz. 18.00-21.00


 

Archiwum warsztatów

polecane warsztaty:

30.11.2019, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

23.09.2019 – 13.01.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.