Psycholog

   Katarzyna Nojszewska

Psycholog na co dzień pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zajmuje się poradnictwem psychologicznym i konsultacjami z rodzicami dzieci w wieku 2 – 7  lat, podczas których analizuje trudności rozwojowe i emocjonalne dzieci. Znajduje różne  sposoby ich wsparcia w funkcjonowaniu w domu i przedszkolu a także wspiera rodziców  podczas pojawiających się problemów związanych z trudną rolą rodzica.

Prowadzi również warsztaty rozwojowe dla dzieci przedszkolnych zgodne z ideą Porozumienia Bez Przemocy oraz Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.

ZAPISY:

Katarzyna Nojszewska: tel 690 693 723

Spotkania odbywają się w centrum Warszawy przy ul. Krochmalnej (przy Hali Mirowskiej),  w środy lub piątki.

CENA:

100 zł za 50 min – płatne przelewem przed spotkaniem.

polecane warsztaty:

25.05.2019, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

11.03.2019- 4.06.2019, poniedziałki/wtorki 17.45-20.45

18.02.2019 – 10.06.2019 , poniedziałki godz. 18.00-21.00 -  brak miejsc

 

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.