Mediacje

Mediacje i inne metody wspierania rozwiązywania konfliktów

 

Mediacje to metoda rozwiązywania konfliktów gdzie neutralna i bezstronna osoba trzecia (mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, usłyszeniu się, określeniu tego co dla stron ważne oraz w dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia.

Mediacja jest dobrowolna, poufna i nieformalna.

Mediacje wybiera się wtedy gdy dwie strony konfliktu chcą go rozwiązać i wyrażają zgodę na mediacje. Jeżeli tylko Ty chcesz mediacji a osoba z którą jesteś w konflikcie nie zgadza się na nie, polecam coaching konfliktu – pozwoli Ci pracować nad konfliktem samodzielnie.

Mediacje

 Dla Kogo?

Dla osób które są w konflikcie i potrzebują wsparcia przy dojściu do porozumienia.

Zajmuję się:
  • konfliktami w relacji osobistej ( pomiędzy partnerami, rodzic-dziecko, dziecko-dziecko)
  • konfliktami w relacji zawodowej ( pracownik-pracownik, pracownik-prze³o¿ony, prze³o¿ony – pracownik, pracownik-klient)
Na czym polega?

Mediacje prowadzone są wg modelu mediacji opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC).

Mediator pozostając bezstronnym wspiera strony we wzajemnym usłyszeniu tego co dla stron jest najważniejsze, pomaga również znaleźć rozwiązania które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Ważne jest dotarcie do potrzeb obu stron i ich wzajemne usłyszenie się.

Ile to będzie trwało?

Pierwszy etap to spotkania pre-mediacyjne indywidualne z każdą ze stron konfliktu – czas spotkania 1/2 h – do 1 1/2 h

Drugi etap to spotkanie mediacyjne – czas trwania ok. 1,5 h

W zależności od konfliktu jaki jest wniesiony do mediacji, mediacja może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub może wymagać spotkania się 2 do 5 razy

Cena:

Spotkania premediacyjne – 100 zł od każdej ze stron

Spotkania mediacyjne – 250 zł za spotkanie (spotkanie trwa ok. 1,5 h)

Informacje i zgłoszenia:

Magdalena Wegner: magda@wyspa-zmian.pl, tel. 501 069 114

 

polecane warsztaty:

18.04.2020, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

02.03.2020 – 15.06.2020, poniedziałki  18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.