“Bliżej siebie, bliżej innych” – wprowadzenie do NVC

29.09.2018, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy

Więcej »

polecane warsztaty:

29.09.2018, godz. 10.00-17.30, Warszawa

Warsztaty wprowadzające do Porozumienia bez Przemocy.

01.10.2018 – 21.01.2019 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.