Udział w grupie wsparcia dla kobiet po poronieniu z pewnością pomógł mi wrócić do równowagi po poronieniu. Tak naprawdę tragedię kobiety, która straciła dziecko może zrozumieć tylko inna kobieta, która przeszła przez to samo. Słuchanie tego, co mówiły inne uczestniczki grupy uświadomiło mi, że wszystko, co czuję jest normalne, że mam prawo przeżywać żałobę po utracie mojego dziecka tak, jak chcę. (więcej…)

Spotkania „Kobiece darcie pierza” umożliwiły mi przyjrzenie się swoim relacjom z innymi kobietami, blokadom ale także innym zasobom wewnętrznym, które w sobie odnalazłam tj. otwartości, ciepła, empatii etc.

Były inspiracją w radzeniu sobie ze zmianą chodzenia utartymi  ścieżkami, w przełamywaniu schematów i nawyków myślowych, nauką w aktywnym słuchaniu rozmówców. (więcej…)

Chciałam kolejny raz podziękować dziewczynom za możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy wsparcia dla kobiet po stracie dziecka. Umarło mi dziecko, dlatego szukałam ratunku dla siebie i swoich bliskich wszędzie. Znalazłam tę pomoc również na grupie. Kontakt z innymi osobami doświadczonymi w podobny sposób jak ja, stworzył przestrzeń gdzie czułam się zrozumiana. (więcej…)

AKTUALNOŚCI NA WYSPIE ZMIAN
NVC kolejne kroki – Przygotowanie do trudnej rozmowy

22.05.2016 niedziela 10.00-18.00

Więcej>>


“Bliżej siebie, bliżej innych” – wprowadzenie do NVC

16.01.2015 sobota, godz. 10.00-17.00

Warsztat wprowadzający do Porozumienia bez Przemocy

Więcej »


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą

22 luty 2016 , poniedziałki godz. 18.00-21.00

To cykl warsztatów dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

W czasie warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Warsztat organizowany we współpracy z Fundacją Świadomego Rozwoju.

Więcej >>


Język Serca – Rozwiązywanie konfliktów w szkole i przedszkolu

5-6.03.2016, sobota i niedziela

Rozwiązywanie konfliktów między dziećmi.

Więcej >>


Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą grupa zaawansowana

marzec 2016 , poniedziałki, godz. 18.00-21.00

Warsztaty kierowane do osób, które ukończyły kurs Język serca w pracy z dziećmi i młodzieżą i chcą dalej rozwijać swoje kompetencje w zakresie stosowania Porozumienia bez Przemocy w swojej pracy zawodowej.

Warsztat organizowany we współpracy z Fundacją Świadomego Rozwoju.

Więcej »


Zaawansowane umiejętności empatyczne

Wiosna 2016,  sobota godz. 10:00 – 18:00, niedziela godz. 10:00 – 16:00

Warsztaty z Patrycją Bielak.

Więcej>>